"Scopul este să trăim ortodox, nu numai să vorbim şi să scriem ortodox." (Cuviosul Paisie Aghioritul)

Cuprins

I.CANOANELE SFINŢILOR APOSTOLI

Canonul 1.- Hirotonia episcopului………………………………………………
Canonul 2.- Hirotonia preotului şi diaconului
Canonul 3.- Prinoase la altar
Canonul 4.- Prinoase pentru cler
Canonul 5.- Soţiile clericilor
Canonul 6.- Incompatibilităţi
Canonul 7.- Sărbătorirea Paştilor
Canonul 8.- Împărtăşirea clerului
Canonul 9.- Împărtăşirea credincioşilor
Canonul 10.- Osândirea comuniunii cu cei afurisiţi
Canonul 11.- Osândirea comuniunii cu cei caterisiţi
Canonul 12.- Scrisori canonice de recomandare
Canonul 13.- Prelungirea afurisirii
Canonul 14.- Transferarea episcopilor
Canonul 15.- Transferarea clerului
Canonul 16.- Transferarea clerului
Canonul 17.- Starea civilă a clerului
Canonul 18.- Clericii să se căsătorească cu fecioare
Canonul 19.- Impedimente de înrudire la căsătoria clerului
Canonul 20.- Oprirea clerului de a da giruri
Canonul 21.- Clerici eunuci
Canonul 22.- Laicul care se castrează nu poate deveni cleric
Canonul 23.- Clericul care se castrează se cateriseşte
Canonul 24.- Laicul care se castrează se afuriseşte
Canonul 25.- Să nu se dea două pedepse pentru aceeaşi faptă
Canonul 26.- Este interzisă căsătoria după hirotonie
Canonul 27.- Osândirea clericilor care bat
Canonul 28.- Osândirea caterisiţilor care slujesc
Canonul 29.- Osândirea simoniei
Canonul 30.- Statul n-are jurisdicţie în Biserică
Canonul 31.- Osândirea schismei
Canonul 32.- Ridicarea afurisirii
Canonul 33.- Cărţile sau scrisorile canonice de preoţie
Canonul 34.- Autocefalia şi autonomia
Canonul 35.- Autonomia eparhială
Canonul 36.- Afurisirea clericilor care nu-şi ocupă slujba
Canonul 37.- Sinoadele plenare
Canonul 38.- Episcopii cu economi principali ai averii bisericeşti………………………
Canonul 39.- Ascultarea clerului de episcopi
Canonul 40.- Averea episcopului
Canonul 41.- Episcopul este căpetenia eparhiei în toate privinţele
Canonul 42.- Osândirea jocurilor de noroc şi a beţie
Canonul 43.- Osândirea jocurilor de noroc şi a beţie
Canonul 44.- Osândirea dobândei şi a cametei
Canonul 45.- Oprirea comuniunii cu eretici
Canonul 46.- Tainele ereticilor nu sunt taine
Canonul 47.- Botezul valid nu se mai repetă
Canonul 48.- Osândirea concubinajului
Canonul 49.- Bodezul se săvârşeşte numai în Sfânta Treime
Canonul 50.- Botezul se săvârşeşte prin trei afundări
Canonul 51.- Rigorismul făţarnic şi hulirea lui Dumnezeu se osândesc îndoit
Canonul 52.- Primirea în Biserică a celor ce se pocăiesc
Canonul 53.- Rigorismul făţarnic se osândeşte
Canonul 54.- Oprirea clericilor de a petrece în cârciume
Canonul 55.- Defăimarea episcopului
Canonul 56.- Defăimarea preotului şi diaconului
Canonul 57.- Batjocura celor cu defecte fizice
Canonul 58.- Îndatorirea clerului de a catehiza şi predica
Canonul 59.- Ocrotirea clericilor săraci
Canonul 60.- Cărţile apocrife şi eretice
Canonul 61.- Păcate care opresc de la preoţie
Canonul 62.- Apostazia clerului
Canonul 63.- Mâncări oprite
Canonul 64.- Oprirea comuniunii cu necreştinii şi ereticii
Canonul 65.- Bătaia sau lovirea se osândeşte
Canonul 66.- Postul de Dumineca şi sâmbăta
Canonul 67.- Osândirea celor ce strică fecioare
Canonul 68.- Hirotonia să nu se repete
Canonul 69.- Posturile de căpetenie
Canonul 70.- Oprirea comuniunii religioase cu iudeii
Canonul 71.- Oprirea comuniunii cultice cu păgânii şi iudeii
Canonul 72.- Osândirea sacrilejului sau ierosiliei
Canonul 73.- Osândirea sacrilejului sau ierosiliei
Canonul 74.- Judecarea episcopilor
Canonul 75.- Martorii împotriva episcopului
Canonul 76.- Episcopia nu se moşteneşte
Canonul 77.- Defecte fizice simple nu împiedică intrarea în cler
Canonul 78.- Defecte fizice grave împiedică intrarea în cler
Canonul 79.- Demonizaţii nu pot intra în cler
Canonul 80.- Neofiţiii nu pot fi făcuţi episcopi
Canonul 81.- Funcţiuni publice incompatibile cu slujirea preoţească
Canonul 82.- Primirea sclarilor în cler
Canonul 83.-Preoţia şi oastea sunt incompatibile
Canonul 84.- Defăimarea stăpânirii de stat
Canonul 85.- Despre canonul cărţilor Sfintei Scripturi

II. CANOANELE SINOADELOR ECUMENICE

CANOANELE SINODULUI I ECUMENIC DE LA NICEE A (325)

Canonul 1.- Automutilaţii nu pot fi clerici
Canonul 2.- Neofiţii să nu fie primiţi în cler
Canonul 3.- Clericii să nu aibă ţiiloare
Canonul 4.- Alegerea şi hirotonia episcopilor
Canonul 5.- Sinoadele mitropolitane
Canonul 6.- Exharhatele.Alegerea episcopilor
Canonul 7.- Cinstirea scaunului din Ierusalim
Canonul 8.- Primirea schismaticilor în Biserică
Canonul 9.- Ispitirea celor ce intră în cler
Canonul 10.- Cei, ce au căzut odată de la credinţă, nu pot intra în cler
Canonul 11.- Treptele pocăinţei celor căzuţi de la Credintă
Canonul 12.- Pocăinţa celor ce vin din oastea păgână
Canonul 13.- Impărtăşirea muribunzilor
Canonul 14.- Pocăinţa catehumenilor căzuţi
Canonul 15.- Transferarea clerului este oprită
Canonul 16.- Osândirea clericilor care se mută singuri
Canonul 17.- Osândirea dobânzei şi a cametei
Canonul 18.- Locul diaconilor în rândul clerului
Canonul 19.- Ereticii Pavlichieni
Canonul 20.- Oprirea îngenunchierii în unele zile

CANOANELE SINODULUI II ECUMENIC DE LA CONSTANTINOPOL (381)

Canonul 1.- Întărirea credinţei de la Niceea
Canonul 1.- Diecezele.Autonomia ierarhiilor şi a unităţilor bisericeşti
Canonul 3.- Roma nouă şi privilegiile ei
Canonul 4.- Hirotoniile ereticilor nu sunt hirotonii
Canonul 5.- Primirea în Biserică a unor arieni din Antiohia
Canonul 6.- Nu oricine poate pîrî pe episcop
Canonul 7.- Primirea ereticilor în Biserică
Canonul 8.- Botezul ereticilo nu este botez

SINODUL AL II-LEA ECUMENIC DE LA EFES ( an 431)


Canonul 1.- Osânda ierarhilor care devin eretici
Canonul 1.- Osânda ierarhilor trecuţi la neestorianism
Canonul 3.- Ocrotirea clericilor loviţi de nestorieni
Canonul 4.- Osânda clericilor trecuţi la nestorieni
Canonul 5.- Clericii reabilitaţi de nestorieni rămân osândiţi
Canonul 6.- Hotărârile canonice ale sinodului III ecumenic rămân nestrămutate
Canonul 7.- Hotărârile dogmatice ale sinoadelor ecumenice să se ţie până la sfârşit
Canonul 8.- Autocefalia bisericii din Cipru
Canonul 9.- Ierarhii nu pot demisiona decât în caz de forţă majoră

SINODUL IV ECUMENIC DE LA CALCEDON ( an 451)

Canonul 1.- Întărirea canoanelor primelor trei sinoade ecumenice
Canonul 1.- Psânda simoniei
Canonul 3.- Se opreşte îndeletnicirea cu treburi incompatibile cu starea clerică
Canonul 4.- Monahii se supun jurisdicţiei ierarhiei bisericeşti
Canonul 5.- Se opreşte transferarea clerului
Canonul 6.- Se opreşte hitoronia fără destinaţie
Canonul 7.- Cinul preoţesc şi cel călugăresc să nu ia slujbă lumească
Canonul 8.- Orice cleric să fie sub jurisdicţia unui episcop
Canonul 9.- Se rânduiesc instanţele de judecată bisericească
Canonul 10.- Clericii să locuiască în localitatea unde slujesc
Canonul 11.- Cărţile sau epistolele canonice
Canonul 12.- Alcătuirile bisericeşti să nu se schimbe prin puterea lumească
Canonul 13.- Cărţile canonice ale clerului
Canonul 14.- Căsătoris clerului inferior
Canonul 15.- Facerea diaconiţelor
Canonul 16.- Femeile închinate Domnului să nu se căsătorească
Canonul 17.- Despre prescripţie şi ca unităţile bisericeşti să se rânduiască după cele de
obşte
Canonul 18.- Osânda conspiraţiei
Canonul 19.- Sinoadele mitropolitane să se ţie de două ori pe an
Canonul 20.- Se opreşte transferarea clerului
Canonul 21.- Să fie verificaţi cei ce pârăsc pe clerici
Canonul 22.- Moştenirea ierarhilor să nu se înstrăineze
Canonul 23.- Osânda clericilor şi monahilor vagabonzi
Canonul 24.- Mănăstirile să nu se secularizeze
Canonul 25.- Scaunele vacante de ierarh să se ocupe în decurs de trei luni
Canonul 26.- Fiecare eparhie să aibă econom
Canonul 27.- Osânda celor ce răpesc femei
Canonul 28.- Privilegiile scaunului din Constantinopol şi diaspora creştină
Canonul 29.- Se opreşte retrogradarea treptelor preoTiei
Canonul 30.- Privilegiul Arhiepiscopului Alexandriei faţă de sinodul propriu

SINODUL TRULAN ( an 692) SAU SINODUL V-VI ECUMENIC DE LA CONSTANTINOPOL

Canonul 1.- Învăţătura celor dintâi şase sinoade ecumenice să se ţie nestrămutat
Canonul 1.- Se primesc şi se întăresc adevăratele canoane aşezate până acum
Canonul 3.- Cei căsătoriţi de două ori nu pot fi clerici
Canonul 4.- Păcătuirea cu femei închinate este ierosilie
Canonul 5.- În casele clericilor să nu stea femei care dau de bănuit
Canonul 6.- Căsătoria după hirotonie este oprită
Canonul 7.- Treptele hirotoniei stabilesc treptele ierarhiei bisericeşti
Canonul 8.- Sinodul Mitropoliei să se ţină cel puţin o dată în an
Canonul 9.- Clericii se opresc a face negoţ cu băuturi
Canonul 10.- Clericii se opresc a lua dopbândă sau camătă
Canonul 11.- Creştinii să nu aibă împărtăşire cu iudeii
Canonul 12.- Episcopii să nu vieţuiască împreună cu soţiile lor
Canonul 13.- Clerul inferior se apără de celibat
Canonul 14.- Vârsta canonică a hirotoniei preoţilor şi diaconilor
Canonul 15.- Vârsta canonică a ipodiaconilor
Canonul 16.- Felul, numărul şi slujba diaconilor
Canonul 17.- Clericii să nu fie primiţi în eparhie străină fără carte canonică
Canonul 18.- Numai sila iartă părăsirea Bisericilor de către clerici
Canonul 19.- Clerul este dator să predice şi să catehizeze
Canonul 20.- Episcopul este oprit să propăvaduiască în eparhie străină
Canonul 21.- Pocăinţa şi reprimarea celor caterisiţi
Canonul 22.- Osânda hirotoniei simoniace
Canonul 23.- Osânda cuminecării simoniace
Canonul 24.- Clericii şi monahii să nu ia parte la spectacole nepotrivite cu starea lor
Canonul 25.- Jurisdicţia bisericească să prescrie după 30 ani de neexercitare
Canonul 26.- Osânda preotului căsătprit în mod nelegiuit
Canonul 27.- Obligaţia de purta haine clericale
Canonul 28.- Să nu se amestece vinul euharistic cu myst de struguri
Canonul 29.- Postul mare să fie ţinut în întregime
Canonul 30.- Celibatul preoţilor din părţile barbare
Canonul 31.- În paraclise particulaee se poate sluji numai, cu aprobarea episcopului
Canonul 32.- La Sfânfa jertfă vinul nu se amestecă cu apa
Canonul 33.- Preoţia nu se moşteneşte
Canonul 34.- Osânda conspiraţiei sau uneltirii
Canonul 35.- Păstrarea bunurilor ierarhilor defuncti
Canonul 36.- Ierarhia scaunelor patriarhale
Canonul 37.- Sila nu ia puterea episcopală
Canonul 38.- Unităţile bisericeşti să se rânduiască după cele de obşte
Canonul 39.- Autocefalia Bisericii din Cipru
Canonul 40.- Vârsta canonică pentru intrarea în monahism
Canonul 41.- Noviciatul în ispitirea celor ce se călugăresc
Canonul 42.- Pustnicii să nuumble prin lume
Canonul 43.- Orice păcătos se poate călugări
Canonul 44.- Osânda călugărilor pentru călcarea castităţii
Canonul 45.- Luxul sminţeşte pe călugăriţe
Canonul 46.- Călugăriţa să nu iasă singură din mănăstire
Canonul 47.- Necălugării să nu doarmă în mănăstire
Canonul 48.- Divorţul şi celibatul episcopilor aleşi din măn
Canonul 49.- Mănăstirile să nu se secularizeze
Canonul 50.- Osândirea pentru jocurile de noroc
Canonul 51.- Creştinii să nu se facă măscărici
Canonul 52.- Liturghia darurilor mai înainte sfinţite
Canonul 53.- Rudenia năşiei de la botez
Canonul 54.- Rudenia de sânge şi de cuscrie
Canonul 55.- Postul mare să nu se ţie ca romanii
Canonul 56.- Postul mare să nu se ţie cu armenii
Canonul 57.- Prinoase oprite
Canonul 58.- Mirenii să nu ia singuri Sfânta Cuminecătură
Canonul 59.- Botezul să se săvârşească numai în Biserică
Canonul 60.- Osânda celor ce se prefac îndrăciţi
Canonul 61.- Osândirea superstiţiilor şi a celor ce le practică
Canonul 62.- Praznicile şi datinele păgâneşti să nu fie ţinute de creştini
Canonul 63.- Se osândesc martirologiile false
Canonul 64.- Mirenii să nu-şi ia slujba de propovăduitor
Canonul 65.- Datina aprinderii focurilor la lunile noi să înceteze
Canonul 66.- Rânduiala prăznuirii săptămânii luminate
Canonul 67.- Creştinii să nu mănânce sânge
Canonul 68.- Cărţile sfinte să fie păstrate cu evlavie
Canonul 69.- Rânduiala pentru intrarea în altar
Canonul 70.- Femeile să tacă în iserică
Canonul 71.- Oprirea datinelor studenţeşti păgâne
Canonul 72.- Creştinii să nu se căsătorească cu eretici şi cu necreştini
Canonul 73.- Semnul crucii să nu se puie oriunde
Canonul 74.- În biserică să nu se facă agape nici să se loocuiască
Canonul 75.- În biserică să se cânte cu Evlavie fără vaiete şi răcnăte
Canonul 76.- Se opreşte negoţul în curtea bisericii
Canonul 77.- Creştinii să nu facă baie după obiceiul păgân
Canonul 78.- Şcolirea catehumenilor
Canonul 79.- Osânda celor se spun vrute şi nevrute despre naşterea Domnului
Canonul 80.- Osânda clericilor şi laicilor care nu merg regulat la Biserică
Canonul 81.- Osânda rătăcirii monofizite
Canonul 82.- Cum să fie şî cum să nu fie zugrăvit Mântuitorul
Canonul 83.- Morţii nu se cuminecă
Canonul 84.- Botezul copiilor găsiţi
Canonul 85.- Rânduiala slobozirii sclavilor
Canonul 86.- Osânda celor ce întreţin desfrâul
Canonul 87.- Osânda adulterului
Canonul 88.- În Biserică să nu se adăpostească dobitoace
Canonul 89.- Postul Paştilor încetează în noaptea Învierii
Canonul 90.- Rânduiala îngenunchierii în Biserică
Canonul 91.- Avortul are canonul uciderii
Canonul 92.- Osândirea răpitorilor de femei
Canonul 93.- Rânduiala pentru căsătoria celor dispăruţi
Canonul 94.- Jurământul păgân se opreşte
Canonul 95.- Rânduiala pentru primirea ereticilor în Biserică
Canonul 96.- Osândirea împodobirii deşarte
Canonul 97.- În clădirile bisericeşte să se locuiască în mod cuviincios
Canonul 98.- Se opreşte căsătoria cu logodnica altuia
Canonul 99.- Prinoase oprite
Canonul 100.- Se osândeşte picyura imorală
Canonul 101.- Rânduiala pentru primirea cuminecăturii
Canonul 102.- Măestria duhovnicului

CANOANELE SINODULUI VII ECUMENIC DE LA NICEEA (787)


Canonul 1.- Se întăresc canoanele primite de întreaga biserică până acum
Canonul 2.- Episcopul trebuie să fie cărturar şi râvnitor
Canonul 3.- Numai biserica îşi alege slujitorii
Canonul 4.- Se osândeşte iubirea de argint şi simonia
Canonul 5.- Se osândeşte simonia
Canonul 6.- Sinodul Mitropoliei să se adune o dată pe an
Canonul 7.- Bisericile se trnosesc numai cu Sfintele Moaşte
Canonul 8.- Numai cel sincer convertit, se primeşte în Biserică
Canonul 9.- Defăimarea icoanelor se osândeşte
Canonul 10.- Clerul să ţie pravilele şi la mutare şi la purtare
Canonul 11.- Economii şi dreptul de devoluţiune în biserică
Canonul 12.- Rânduieli pentru înstrăinarea bunurilor bisericeşti
Canonul 13.- Lăcaşurile bisericeşti să nu se facă sălaşe de rând
Canonul 14.- Aşezarea slujitorilor bisericeşti să se facă după pravilă
Canonul 15.- Clericul să slujească la o singură biserică
Canonul 16.- Se osândeşte luxul clerului
Canonul 17.- Fără învoirea episcopului, nu se face mănăstire
Canonul 18.- În casele episcopale şi în mănăstirile de călugări,să nu stea femei nici să
slujească.
Canonul 19.- Se osândeşte simonia
Canonul 20.- Mănăstiri mixte să nu mai fie
Canonul 21.- Mutarea călugărilor se face cu învoirea egumenilor
Canonul 22.- Vieţuirea creştinilor să fie cuviincioasă: clericii şi călugării să nu intre în
ospătării decât de nevoie

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...