"Scopul este să trăim ortodox, nu numai să vorbim şi să scriem ortodox." (Cuviosul Paisie Aghioritul)

Scrisoare a Părintelui Nicodim Bujor către Părintele Dumitru Stăniloae
Prea Iubite Domnule Profesor D. Stăniloae,
Cu mare bucurie Vă întîmpin. La mulţi Ani!

Înalt Prea Cucernice Părinte Mitrofor,

Trecând împreună cu magii prin Ţinutul Iudeei (ce se tîlcuieşte: spovedanie, mărturisire), şi ajnşi în Betleem (ce se tîlcuieşte: Casa Pîinii, Biserica Împărtăşaniei) şi înâlţînd Slavă Celui ce dăruieşte tuturor Pace şi îndreptează paşii noştrii pe calea Păcii, cu deplinătatea bucuriei, Vă felicit de Marele Praznic al Naşterii şi Bobotezii Domnului Hristos.

Aducînd mulţumiri Dumnezeului Care s-a născut şi Care ne-a dăruit bucuria comuniunii, cer de la El milă, care să fie bogată în Noul An în care am păşit, al bunătăţii dumnezeieşti.

Bucurîndu-mă de comuniunea unităţii noastre pentru Slava Celui ce S-a arătat, să se nască din nou în inimile noastre Cuvântul cel mai înainte de veci, spre a ne lumina mintea şi a trezii în noi conştiinţa unei necontenite căutări a Dreptăţii Lui, cu întărirea nădejdii noastre spre mântuire „fiindcă n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să mântuiască lumea prin El”.

Să o slăvim deci pe Împărăteasa Cerurilor – pricina mîntuirii noastre, după vrednicia ei îngerească. Să o numim cu temătoare dragoste, aşa cum Sf. Grigorie Tesaloniceanul – Teologhisitorul Bisericii, o numea zicînd: „Serafim înflăcărat şi înfricoşat care aprinzi puternic cu dumnezeiască văpaie din lăuntrul Tău, inimile celor ce se învrednicesc să fie cuprinse de dorirea Frumuseţii Tale, - învredniceşte-ne şi pe noi, rugămu-Te, să dorim Frumuseţea ce prea înaltă a Smereniei Tale, împlinind Chipul Hristosului Tău în adîncul fiinţei noastre! Cum te vom numii, o ceea ce eşti plină de har? Cer că ai răsărit pe Soarele dreptăţii, Rai - că ai născut floarea nestricăciunii, Fecioară – că ai rămas nestricată, Maică Curată – că ai avut în sfintele braţe Fiu pe Dumnezeul tuturor. Pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre".

Al dragostei dumneavoastre sîrguincios rugător,
Părintele Nicodim Bujor Sf. M-rea Cernica Bucureşti,


P.S. Mă aflu în continuare în Ploieşti, la familia Dr. Aurica Şt. Iacov, str. Muzicanţi, cod 2000, Bloc 6 ap. 30, et 4, scara B, spitalizat la domiciliu. Sunt mult mai bine ca în iarna trecută. După ce vor trece gerurile şi ceţurile, revin în Cernica. Urmez tratament cu gama globulină şi multe vitamine la dispensarul Gării de Sud. Dr. Aurelia Iacov e nepoată a familiei mele. Sunt pensionat pentru limită de vîrstă şi vechime. Dar, noi urmăm viaţa după tipicul rînduielilor monahiceşti, după Ceaslov şi sf. Părinţi, cu blagoslovenia P.C. Stareţ.
Sărut mîinile. N.B.
8. I. 1981

Niciun comentariu:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...